Zombie Đấm Bốc

Sean Cooper4.4290 Phiếu bình chọn
Hãy di tản những công dân linh thiêng trước khi bị lũ zombie ăn thịt! Cứu những người mặc đồ xanh đồng thời tránh những sinh vật đáng sợ mặc đồ trắng. Đi theo rađa để đến Boxville bị trù ếm và đừng để bị chết. Dẫn đường cho từng người dân đến nơi an toàn đồng thời tiêu diệt lũ ác quỷ đáng sợ! Zombie Đấm Bốc là một trong những Trò Chơi Zombie đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.