Feed Us 3

5.03 votes
Hãy ăn người và cá mập để thống trị đại dương! Trò chơi động vật cho bạn điều khiển một con cá độc ác. Bạn phải đạt mục tiêu của mỗi bàn như làm đắm thuyền hay uống máu. Uống càng nhiều, chú cá của bạn sẽ càng to ra! Feed Us 3 là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.