Cờ Điên

4.331 Phiếu bình chọn
Hãy bảo vệ thành trì của bạn khỏi những đợt tấn công như vũ bão của những quân tốt đen! Ăn từng quân tốt một trước khi chúng chạm đến hàng cuối cùng bên bạn. 8 quân tốt đen cũng có thể phá hủy toàn bộ lâu đài của bạn! Ăn nhiều quân tốt liền để ghi điểm thưởng! Cờ Điên là một trong những Trò Chơi Cờ Vua đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.