Tasty Planet

James Sayer4.4286 Phiếu bình chọn
Ăn các loại vi sinh vật khác để nuôi dưỡng cho vi khuẩn của riêng bạn! Trò chơi ăn thịt đưa bạn vào trong tầm nhìn của kính hiển vi để hành động. Nhân vật vi khuẩn của bạn sẽ phát triển ngày càng lớn hơn sau khi ăn. Mục tiêu của bạn là trở thành đủ lớn để ăn tất cả mọi thứ! Tasty Planet là một trong những Trò chơi điện tử đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.