Alexander Đại Đế

Hãy quay về năm 336 trước công nguyên để chinh phạt tất cả các quốc gia trên thế giới! Trò chơi theo lượt sẽ cho bạn điều khiển Alexander Đại Đế. Bạn sẽ phải vận dụng tài năng thao lược của mình để đánh bại kẻ thù. Hãy xâm chiếm từng thành phố và chiến thắng trong từng cuộc chiến! Alexander Đại Đế là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.