Age of War 2

Louis-Simon Ménard4.61,672 Phiếu bình chọn
Hãy cùng tham chiến trong hàng ngàn năm! Trò chơi chiến tranh hạot hình sẽ cho bạn điều khiển nhiều thế hệ binh lính. Bạn sẽ bắt đầu từ thời kỳ đồ đá, dùng chùy và những loại vũ khí thô sơ. Càng về sau, đội quân của bạn, những đòn tấn công và phòng thủ sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn! Age of War 2 là một trong những Trò Chơi Chiến Tranh đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.