Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy thí nghiệm nhân bản liên tục và cố đừng để chết! Bạn sẽ là một phần của Dự án Nexus, và công việc của bạn là trở thành một vật thí nghiệm. Bạn có thể phải ngắm qua ống kính và bắn hạ đối thủ nếu cần. Hãy hoàn thành mỗi bài kiểm tra để cố giành được tự do! Dự Án Nexus là một trong những Trò Chơi Bắn Súng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.