Che Cam: Cuộc Hành Trình Cướp Biển

Johnny-K4.4375 Phiếu bình chọn
Hãy bảo vệ những quả cam khỏi đám mây cướp biển! Bạn có thể sử dụng những quả đạn đại bác và bom để di chuyển các đồ vật khác nhau trên đảo. Đạn đại bác sẽ làm tan băng, còn bom sẽ đẩy bánh xe và rương kho báu. Hãy ăn những ngôi sao trước khi chúng biến mất! Che Cam: Cuộc Hành Trình Cướp Biển là một trong những Platform đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.