Cover Orange: Journey Knights

Johnny-K4.52,254 Phiếu bình chọn
Hãy che chắn cho quả cam trước khi đám mây giông xuất hiện! Bạn có thể sử dụng rương hòm kho báu để bảo vệ quả vui vẻ. Sau đó bạn sẽ phải giành lấy ngôi sao từ con chim. Những bàn về sau sẽ có thêm cả bánh xe và bom nữa. Đừng để quả cam bị thương! Cover Orange: Journey Knights là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.