Cuộc Chiến Dưới Đáy Đại Dương

Hãy bắn nổ những con tàu ngầm dưới đáy đại dương! Nhiệm vụ của bạn là phải giữ mạng sống giữa những làn nước. Bạn phải tránh những quả tên lửa đang lao tới và thùng dầu trên đường bạn đi. Hãy ăn máu, tiền xu và bình nhiên liệu để sống sót! Cuộc Chiến Dưới Đáy Đại Dương là một trong những Lái tàu thủy đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.