Dọn Dẹp Phòng Của Pinky

Hãy giúp Pinky sắp xếp và dọn dẹp phòng ngủ bừa bộn của cô! Mẹ của Pinky không cho phép cô bạn ra khỏi nhà cho đến khi đã dọn sạch xong căn phòng của mình. Trò chơi dọn nhà cho bạn cơ hội ném những loại quần áo bẩn vào giỏ, sắp xếp lại giày và nhiều hơn thế nữa! Bạn cũng sẽ có thể chơi những trò mini khi dọn dẹp! Dọn Dẹp Phòng Của Pinky là một trong những Trò Chơi Mô Phỏng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.