Decimated

4.5689 Phiếu bình chọn
Hãy tham gia vào cuộc chiến rùng rợn chống lại những kẻ đột biến gen! Đầu tiên, bạn sẽ phải tập hợp đội quân tại Middletown. Thu thập các loại quân nhu trên đường phố đã bị tàn phá để chuẩn bị cho những cuộc đổ bộ của lũ quái vật. Hãy nã súng máy để chặn đứng những đợt tiến công của lũ đột biến trong Decimated! Decimated là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.