Don't Cross the Line

3.034 Phiếu bình chọn
Hãy tháo gỡ tất cả những đường giao nhau! Bạn có thể di chuyển bất điểm nào trong mỗi bàn. Có rất nhiều cách để giành chiến thắng. Khi những điểm và đường không chạm nhau, chúng sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Cố gắng đừng để các đường chạm nhau nhé! Don't Cross the Line là một trong những Trò Chơi Puzzle đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.