Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy đánh thật nhanh trong vòng một phút! Trò chơi đánh máy sẽ thử tài đánh máy những từ có 6 chữ cái của bạn. Nếu phạm lỗi, bạn chữ cái sẽ biến mất. Hãy cải thiện kỹ năng đánh máy của bạn để có tên trong bảng xếp hạng! Fast Typer là một trong những Trò Chơi Kỹ Năng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.