}

Fast Typer

Eidosk3.832,142 Phiếu bình chọn
Hãy đánh thật nhanh trong vòng một phút! Trò chơi đánh máy sẽ thử tài đánh máy những từ có 6 chữ cái của bạn. Nếu phạm lỗi, bạn chữ cái sẽ biến mất. Hãy cải thiện kỹ năng đánh máy của bạn để có tên trong bảng xếp hạng!