Feed Us - Pirates

4.6448 Phiếu bình chọn
Hãy ngấu nghiến những tên cướp biển trên đại dương! Bạn sẽ được điều khiển một con cá nguy hiểm chết người. Bạn sẽ phải lật thuyền để có thể ăn thịt người. Ăn máu dưới nước để trở nên mạnh hơn nữa. Hãy điều chỉnh con cá và nâng cấp vũ khí! Feed Us - Pirates là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.