Feed Us Lost Island

4.6918 Phiếu bình chọn
Bạn sẽ vào vai cá piranha nguy hiểm đang đi săn máu người! Nhảy lên khỏi mặt nước để đánh đắm thuyền và cắn đứt đôi nạn nhân của mình. Nhưng bạn cũng phải cẩn thận bởi bạn sẽ chỉ có một lượng ôxi hữu hạn. Hãy nâng cấp hàm răng của mình để có thể cắn mạnh hơn! Feed Us Lost Island là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.