Mine Sweeper

4.433 Phiếu bình chọn
Hãy thưởng thức trò chơi dò mình kinh điển của Windows online! Thử thách chính mình trong trò chơi Dò mình đáng sợ với nhiều cấp độ khó khác nhau. Lựa chọn số mình và bắt đầu mở từng vùng! Mục tiêu của bạn sẽ là khám phá tất cả các quả mìn mà không để mình bị nổ tung! Mine Sweeper là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.