Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy giải đố bằng cách đổ đường vào trong cốc cafe! Việc của bạn là phải vẽ cầu và các đường nối để đón từng hạt đường. Mỗi bàn sẽ có những thử thách cũng như chướng ngại vật mới. Hãy tập trung để đạt được tất cả những mục tiêu nhỏ nhất! Sugar, Sugar là một trong những Trò Chơi Puzzle đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.

Các nhóm liên quan