Đi Săn Giáng Sinh

Hãy giúp Ông già Nôen thu thập các loại quà cho ngày trọng đại! Trò chơi Giáng Sinh sẽ cho bạn điều khiển một Ông già Nôen vui nhộn. Việc của bạn là phải thu thập các loại quà, kẹo que và cây tầm gửi. Hãy nhảy qua những khung cảnh đầy tuyết và tránh xa khỏi những quả bóng bay khó chịu! Đi Săn Giáng Sinh là một trong những Trở Chơi Giảng Sinh đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.