Homer the Flanders Killer 3

4.1155 Phiếu bình chọn
Hãy tiêu diệt toàn bộ gia đình Flanders với súng săn của Homer! Trở thành kẻ giết người khàng loạt và tiêu diệt tất cả những tên Flanders ở Springfield. Bắn Todd, Maude, và Ned cho đến khi chúng đều lăn ra chết. Cẩn thận với những nhân vật không phải nhà Flanders như Thị trưởng Quimby và Hans Moleman! Homer the Flanders Killer 3 là một trong những Trò Chơi Phim đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.