Harry Potter: Trứng Vàng

3.987 Phiếu bình chọn
Hãy hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong giải đấu Tam pháp thuật! Trò chơi Harry Potter sẽ có những nhân vật sống động từ trong bộ truyện và phim. Việc của bạn là phải lấy lại quả trứng vàng từ ổ của rồng. Bạn còn có thể dùng chổi bay của Harry nữa! Harry Potter: Trứng Vàng là một trong những Trò Chơi Phim đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.