Hello Kitty Trốn Tìm

Hãy cố gắng tìm ra tất cả các nhân vật trong Hello Kitty! Trong bàn đầu tiên, bạn sẽ vui chơi trong sân nhà vào một ngày nắng. Tìm người bạn của mình phía sau tấm chăn và dưới đám lá. Bạn sẽ phải tìm ra cả 3 trong Hello Kitty Trốn Tìm! Hello Kitty Trốn Tìm là một trong những Trò Chơi Hello Kitty đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.