Jellydad Hero

Hãy lẻn vào nhà máy bí ẩn để giải cứu gia đình bạn! Jellydad có thể nhặt thùng gỗ để di chuyển khắp mọi nơi. Tìm đường trong ống thông gió sẽ giúp bạn đến được mọi nơi, và nã đại bác để phá hủy rào cản. Hãy ăn cả ba bánh răng và đừng để bị tấn công! Jellydad Hero là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.