Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy xếp các quân bài lại với nhau trước khi hết giờ! Phiên bản mới của trò chơi Xếp bài Klondike sẽ cho bạn rút từng quân một trong thế giới 3D. Mục tiêu của bạn là phải sắp xếp theo thứ tự từ quân át đến quân K. Đầu tiên bạn sẽ phải sắp xếp các quân theo màu xen kẽ! Xếp Bài Klondike là một trong những Trở Chơi Bằng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.