Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy cắt tóc kiểu quỷ khi thiên thần không để ý! Bạn sẽ phải gắng sức để làm việc hiệu quả khi phải đối đầu với thiên thần. Chờ cho đến khi đối thủ của bạn không để ý và bắt đầu cắt tóc kiểu quỷ! Nếu bị bắt, bạn sẽ bị đưa đến nhà tù thiên thần! Làm Tóc Kiểu Quỷ là một trong những Trò Chơi Làm Tóc đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.