Kiểu Tóc Nàng Tiên Cá

Hãy tạo cho nàng tiên cá một kiểu tóc hoàn toàn mới! Thử nhiều kiểu cắt, màu sắc và phong cách khác nhau. Làm theo một trong ba hướng dẫn hay tự tạo mẫu tóc của chính mình! Cắt tóc Nàng tiên cá thành những lớp thật mềm mượt, và uốn lọn để trông lớn hơn. Thêm màu tóc để Nàng tiên cá có một vẻ đẹp tuyệt vời dưới nước! Kiểu Tóc Nàng Tiên Cá là một trong những Trở Chơi Bạn Gái đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.