Cơ Trưởng

4.5260 Phiếu bình chọn
Hãy hạ cánh từng chiếc máy bay cẩn thận để không gây tai nạn! Vào vai cơ trưởng hàng đầu để tạo đường chạy thoáng đãng cho từng chiếc máy bay. Vẽ đúng đường bay và đảm bảo không có máy bay nào va vào nhau. Hãy ghi điểm nhờ hạ cánh thật an toàn! Cơ Trưởng là một trong những Trò Chơi Máy Bay đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.