Bi Lăn

Hãy dẫn đường cho viên bi qua mê cung đường ống phức tạp! Trò chơi bóng sẽ thử tài khả năng giải đố của bạn. Mục tiêu của bạn là phải tìm ra chặng đường tốt nhất cho mỗi bàn. Bạn có thể lăn qua mô đất, hố và lăn xuống dốc. Hãy tăng tốc để về đích! Bi Lăn là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.