Bệnh Viện Lego

Hãy vào vai một bác sĩ tận tâm trong Bệnh Viện Lego! Đầu tiên bạn sẽ phải nhận những bệnh nhân bị thương. Sau đó là rút tất cả những loại dằm gỗ gây thương tích ra khỏi cơ thể và băng bó lại. Sau khi hoàn thành, bệnh nhân sẽ được chữa khỏi hoàn toàn!
Bệnh Viện Lego là một trong những Trò Chơi Lego đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.