Free Rider

Pete | Kano Games4.247 Phiếu bình chọn
Hãy đưa người dò tìm của bạn đến bất kỳ đâu bạn muốn! Tạo ra những con đường cực độc, không cần phải có đích đến, những điểm rơi, chướng ngại vật và khúc quanh bất ngờ. Giúp người tìm đường của bạn đổ đèo, hay nai lưng đạp lên dốc. Sau khi đã tạo ra được cung đường hoàn hảo, bạn có thể lưu lại để chơi sau! Free Rider là một trong những Trò Chơi Đua Xe đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.