Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy giúp Ông già Noel lấy và đưa qua đến cho tất cả trẻ em! Vẽ một con đường hoàn hảo nhất để Ông già Noel đi theo, tạo đồi núi, thung lũng và nhiều loại rào cản để ông tìm đường vượt qua chướng ngại vật. Sau đó hãy đưa Ông già Noel lên đường và ngóng theo từng bước đi! Đưa Quà Noel là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.