Lost in the City

4.2159 Phiếu bình chọn
Hayx giúp Mark tìm lại chú cún con của mình! Cậu bé đang cần bạn giúp tìm kiếm trong ngôi nhà hoang tàn. Kiểm tra mỗi căn phòng thật cẩn thận để tìm ra những thứ đồ trong danh sách của Mark. Hãy khám phá tất cả ác đồ vật trong mỗi bứ tranh để có thể giải cứu chú cún! Lost in the City là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.