Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Tại đây bạn có thể chơi B29 Assault. B29 Assault là một trong những máy bay chiến đấu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.