Bầu Trời Chiến Tranh

4.5700 Phiếu bình chọn
Hãy trở thành phi công quan trọng nhất trong đội quân nổi dậy! Trò chơi chiến đấu trên không sẽ đưa bạn vào tâm của một cuộc chiến nảy lửa. Chiến tranh thép đã trôi qua 28 năm. Bạn sẽ học cách bay qua bầu trời và bắn hạ máy bay địch! Bầu Trời Chiến Tranh là một trong những máy bay chiến đấu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.