Mạt Chược Xen-tơ

Hãy chơi trò Mạt chược với những quân bài kiểu Xentơ! Trò chơi cờ sẽ có tất cả 10 loại thiết kế đặc biệt. Trong mỗi bàn, bạn phải loại bỏ từng cặp quân giống nhau. Bạn có thể lựa chọn những quân không bị chắn ở hai phía trái phải. Hãy dọn sạch màn hình trước khi hết giờ! Mạt Chược Xen-tơ là một trong những Trở Chơi Bằng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.