Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy tìm những cặp quân giống nhau để loại khỏi màn hình! Trò chơi Mahjong sẽ thử thách bạn trên bàn cờ hình chữ nhật. Bạn chỉ có thể loại bỏ những quân không bị chặn ít nhất một bên. Hãy dùng các con số, chữ cái và hình ảnh để tìm những cặp quân giống nhau! Chuỗi Mahjong là một trong những Trở Chơi Bằng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.