Mạt Chược Cổ Điển

3.9131 Phiếu bình chọn
Hãy loại bỏ tất cả những quân bài giống nhau! Trò chơi cờ cổ điển sẽ cho bạn ngắm nhìn đồ họa và chữ cái Trung Quốc. Việc của bạn là phải lật những quân cờ tự do giống nhau. Bạn sẽ chỉ có thể loại bỏ những quân có thể di chuyển trái phải. Tất cả các quân có ảnh hoa và mùa đều tương đương nhau! Mạt Chược Cổ Điển là một trong những Trở Chơi Bằng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.