Mạt Chược: Giả Kim

4.0499 Phiếu bình chọn
Hãy loại những cặp quân giống nhau để dọn sạch bàn cờ! Trò chơi 3D sẽ mang đến cho bạn đồ họa của những biểu tượng giả kim thuật. Mục tiêu của bạn là phải lật toàn bộ những cặp quân cờ giống nhau. Bạn sẽ phải chạy đua với thời gian để ghi điểm cao. Nếu bị mắc, hãy xáo trộn thêm một lần nữa! Mạt Chược: Giả Kim là một trong những Trở Chơi Bằng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.