Kết Nối Mạt Chược

Front Network4.0479 Phiếu bình chọn
Hãy lập kỷ lục của riêng bạn trong trò Mạt Chược tính giờ! Trò chơi cờ sẽ mang đến cho bạn những miếng ghép di động. Trong mỗi bàn, mỗi ô bị thiếu sẽ khiến những ô khác bị rơi. Mục tiêu của bạn là phải loại bỏ tất cả các cặp ô giống nhau trước khi hết giờ. Nếu bị mắc, bạn có thể yêu cầu máy tính lật một cặp ô! Kết Nối Mạt Chược là một trong những Trở Chơi Bằng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.