Mahjong Cà Phê

Hãy ghép đôi các quân cờ Mahjong với hình ảnh cà phê! Bạn sẽ phải tìm các cặp cốc, ấm và phin trong thời gian ngắn nhất. Bạn cũng chỉ có thể chọn những quân cờ không bị chặn ít nhất một đầu! Mahjong Cà Phê là một trong những Trở Chơi Bằng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.