Koopa Báo Thù

4.15,783 Phiếu bình chọn
Hãy trả thù Yoshi, Toad, và tất cả những tên bạn của Mario! Đã đến lúc đổi vai, và bạn sẽ phải tiêu diệt bất kỳ kẻ nào mình nhìn thấy. Birdies, Thwomps, và Skeletoads sẽ cố ngăn trở Koopa, nhưng bạn có thể nhảy, đá và bắn bất cứ kẻ nào chắn đường!