Bullet Bill 3

4.4769 Phiếu bình chọn
Hãy lái một viên đạn cực mạnh để bắn xuyên qua những bước tường gạch! Trò chơi Mario 16 bit sẽ cho bạn điều khiển một lực lượng cực mạnh mang tên Bullet Bill. Bạn sẽ điều khiển Bill hoàn toàn để bay qua thế giới Mario. Hãy đâm vào mọi vật thể chứ đừng để rơi xuống đất! Bullet Bill 3 là một trong những Trò Chơi Mario đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.