Mario Tractor

4.6910 Phiếu bình chọn
Hãy lái chiếc xe kéo màu đỏ để ăn tiền xu trong thế giới Mario! Trò chơi thi đấu kiểu cổ sẽ thử tài khả năng lái xe của bạn. Việc của bạn là phải ăn đủ số tiền xu trong mỗi bàn. Hãy vận chuyển tiền và không để rơi ra khỏi xe kéo! Mario Tractor là một trong những Trò Chơi Mario đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.