Money Movers 2

Flazm4.434,217 Phiếu bình chọn
Hãy cùng hai anh em tìm cách trốn thoát khỏi nhà tù! Money Movers 2 sẽ là một trò chơi phiêu lưu với những nhân vật mới và chướng ngại vật đáng kinh ngạc. Bạn sẽ phải ăn các túi tiền để giúp hai kẻ tù tội có cuộc sống tốt hơn về sau. Hãy phối hợp với nhau để được tự do! Money Movers 2 là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.