Sue Mua Sắm Giáng Sinh

3.842 Phiếu bình chọn
Hãy giúp Sue đi mua quà cho ngày Nôen! Trò chơi mua sắm sẽ đưa bạn đến Bắc Cực. Bạn sẽ làm việc cùng những phụ tá của ông già Tuyết để hoàn thành danh sách xin quà của lũ trẻ. Bạn có thể nhận yêu cầu của từng đứa trẻ một và mang quà đến cho những chú tiên xanh trước khi chúng nổi giận! Sue Mua Sắm Giáng Sinh là một trong những Tro Choi Mua Sam đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.