Murder

Studio Seufz4.4144,992 Phiếu bình chọn
Hãy bò ra phía sau nhà vua và đâm hắn để giành chiến thắng! Trong Murder, bạn sẽ phải lật đổ người trị vì đất nước. Hãy chờ đúng thời điểm để lựa chọn nước đi phù hợp. Nếu ám sát nhà vua thành công, bạn sẽ là người thế chỗ! Murder là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.