Bô Chạy Đua 4

by Gonzo Games

Hãy xem bạn có thể giúp chiếc toilet di động nhảy xa bao nhiêu! Mục tiêu của bạn là phải ăn tiền trong khi nhảy xa hết mức có thể. Hãy giữ thăng bằng cho chính mình và gia tăng tốc độ khi bay qua không trung để đi xa hơn. Ăn các hình cục ị sẽ cho bạn được thêm điểm! Bô Chạy Đua 4 là một trong những Trò Chơi Kỹ Năng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.