Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy ghép các ô chữ lại thành những từ bí ẩn! Trò chơi giải đố này sẽ thử thách sự hiểu biết của bạn về Tiếng Anh. Trong mỗi vòng, bạn phải tạo ra càng nhiều từ có nghĩa càng tốt. Hoàn thành thử thách để có được thật nhiều điểm thưởng! Ghép Chữ 2 là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.