Nông Trại Tuyệt Vời

Hãy quản lý 10 nhà máy khác nhau trên một nông trại cực kỳ thành công! Việc của bạn là phải sinh lời từ những khoảng ruộng nhỏ. Đầu tiên, bạn sẽ phải cày xới đất để gieo hạt. Sau khi cây đã lớn, bạn sẽ có thể bán lâys tiền. Dành tiền để mua các loại dụng cụ, nhà máy và cả một tòa biệt thự mới! Nông Trại Tuyệt Vời là một trong những Trò Chơi Nông Trại đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.